About US – български

E T T W (Е П С)

Europeans Throughout the World (Европейци По Света)

Европа днес е много повече от сумата на 28-те страни-членки на Европейския Съюз и държавите от които се състои. Тя включва също и европейската диаспора, която живее по света и наброява 80 милиона имигранти, равнявайки се по големина с най-големите страни-членки на ЕС. Тази диаспора обаче не се третира по същият начин както останалите Европейски граждани.

Те са много често лишени от някои от фундаменталните си демократични права: правото да гласуват или да бъдат кандидати в Европейските Избори; правото да имат 2 или повече националности; правото на добра протекция; ако живеят извън границите на Европейския Съюз.

ETTW (Eвропейци по Света) беше създадена да адресира тези проблеми. Тя е пан-Европейска организация чадър, която обединява национални и други асоциации, чийто цел е да работят заедно за да подобрят качеството на живот на европейските имигранти, където и да живеят в момента. Нашето мото е: „Работейки заедно, печелим заедно

На този етап работим с европейските институции и ги съветваме по политиките които засягат имигрантите, а също така имаме контакти и с други Европейски и международни институции, които се занимават със сходни въпроси.

В близка връзка сме с много рисърч институции от и извън Европа, за да могат и техните изследвания да допринесат по въпросите засягащи имигрантите.

Имаме засилен фокус специално към предизвикателствата, които се изправят пред младите Европейски Имигранти.

За да бъде нашата организация наистина пан-Европейска, ние имаме цел да имаме активни членове от всички страни от Европа, големи и малки, в и извън Европейския Съюз. Добре дошли са организации и отделни индивидуалности.

За повече информация относно ETTW и как да станете член – вижте нашият нов уебсайт: www.euromonde.eu 

Или ни пишете директно на: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

Президент на ETTW