About Us – čeština

E T T W

Evropané ve světě

Dnešní Evropa je mnohem víc než jen součet 28 členských států Evropské unie a zemí podél jejích hranic. Zahrnuje také evropskou diasporu 80 milionů Evropanů žijících po celém světě, což je číslo srovnatelné s počtem obyvatel největších zemí EU. Tito občané však nemají stejné zacházení jako ostatní Evropané.

Často jsou jim odepřena některá ze základních demokratických práv: právo volit nebo kandidovat v evropských volbách; právo mít dvě nebo více občanství; právo na přiměřenou ochranu, pokud žijí mimo Evropskou unii.

Organizace Evropané ve světě (ETTW) vznikla proto, aby se těmito tématy zabývala. Je to panevropská organizace zastřešující národní i jiné asociace, usilující o zlepšení života Evropanů v zahraničí, ať už žijí kdekoliv. Naše motto: Společná práce, společné vítězství!

V současné době spolupracujeme s evropskými institucemi a radíme jim v otázkách, jež jsou pro Evropany žijící v zahraničí důležité. Jsme také ve spojení s ostatními evropskými a mezinárodními institucemi, které se těmito tématy zabývají.

Jsme v úzkém kontaktu s řadou výzkumných ústavů jak v Evropě, tak mimo ni a jejich výzkumy využíváme při zpracování otázek spojených s Evropany žijícími v zahraničí.

Zvláštní důraz klademe na mimořádné výzvy, s nimiž se v životě setkávají mladí Evropané žijící v zahraničí.

Aby naše organizace byla opravdu panevropská, usilujeme o aktivní členy ve všech evropských zemích, ať už velkých či malých, v rámci EU nebo mimo ni. Jsou vítáni jednotlivci i organizace.

Více informací o ETTW a o tom, jak se stát členem, najdete na naší nové stránce: www.euromonde.eu

Nebo nás kontaktujte přímo na: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

Prezident ETTW