About Us – Dansk

E T T W

Europeans Throughout The World

Europæere overalt i verden

Vore dages Europa er meget mere end de 28 lande som udgør Den Europæiske Union og landene, som grænser op hertil. Det inkluderer også en europæisk diaspora på 80 millioner europæere, som lever og arbejder overalt på kloden, et antal som kan sammenlignes med antallet af indbyggere i nogle af Unionens største lande. Denne diaspora bliver imidlertid ikke behandlet på samme måde som andre europæiske borgere.

De er meget ofte frataget nogle af de mest fundamentale demokratiske rettigheder; retten til at stemme til eller til at blive opstillet som politisk kandidat i europæiske valg; retten til at opnå to eller flere statsborgerskaber; retten til en rimelig beskyttelse, hvor de end bor uden for Den Europæiske Union.

ETTW – Europeans Throughout The World – er oprettet for netop at tage fat på disse problemer. ETTW er en pan-europæisk paraplyorganisation for nationale og andre organisationer, som arbejder for at forbedre levevilkårerne for europæere, uanset hvor de bor. Vort motto er: Working together is winning together!

Vi arbejder løbende med de europæiske institutioner for at belyse og give dem råd om de politikker, som er vigtige for europæere, som er bosat i andre lande, ligesom vi samarbejder med andre europæiske og internationale organisationer, som beskæftiger sig med de samme emner.

Vi er ligeledes i tæt kontakt med flere forskningsinstitutioner både i og uden for Europa, så vi kan nyde godt af resultaterne af deres undersøgelser om emnet.

Vi lægger tillige særlig vægt på på de specielle udfordringer, som unge udlands-europæere måtte stå overfor.

For at sikre at vor organisation dækker hele Europa, er vort mål at have aktive og medspillende organisationer i alle europæiske lande, store som små, både inden og uden for Den Europæiske Union.