About Us – Eesti

E T T W

Eurooplased Üle Maailma

Tänaseks on Euroopa palju rohkem kui 28 liikmesriigi ja nende naabrite summa. See hõlmab ka Euroopa diasporaad – ligi 80 miljonit väljarännanut moodustavad üheskoos suurema rahvahulga, kui ükski Euroopa Liidu liikmesriik. Neid ligi 80 miljonit ei kohelda aga samamoodi, kui teisi Euroopa Liidu kodanikke.

Nad on tihti ilma jäetud demokraatlikest põhiõigustest: õigusest kandideerida või olla kandidaat Euroopa valimistel; õigusest omada kaht või enamat kodakondsust; õigust põhjendatud kaitsele, kui elukohaks on riik väljaspool Euroopa Liidu piire. 

ETTW – European Throughout the World – on ellu kutsutud selle probleemiga tegelema. See on üle-euroopaline katusorganisatsioon, kuhu kuuluvad teiste hulgas ka rahvuslikud organisatsioonid. ETTW eesmärk on parandada Euroopa ekspatrieerunute elu vaatamata nende elukohariigile. Meie moto on: Üheskoos töötada tähendab üheskoos võita”

Teeme koostööd Euroopa institutsioonidega, et neid nõustada olulistes ekspatreeriunutele suunatud seadustest. Samal ajal hoiame kontakti teiste samal teemal aktiivsete Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning isikutega.

Samuti teeme koostööd mitmete teadusasutustega nii Euroopas kui mujal maailmas, et neid toetada ekspatrieerunutele suunatud uuringutes.

 

Muushulgas pöörame suurt tähelepanu noorte Euroopa ekspatrieerunute ees seisvatele väljakutsele.

Muutmaks meie organisatsioon tõeliselt üle-Euroopaliseks, on meie eesmärk koondada aktiivseid liikmeid erinevatest Euroopa riikidest, nii väikestest kui suurtest, Euroopa Liidu piireis või nendest väljas. Teretulnud on nii organisatsioonid kui üksikisikud.

Või kontakteeri meiega otse: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

President of ETTW

ETTW President