About Us – Lietuvos

E T T W

Europiečiai per Pasaulį

Šiandien Europa apima didesnę sąvoką negu tik 28 Europos Sąjungos narės šalys. Ji taip pat apima Europos diasporą, kurį sudaro 80 milijonų emigrantų, kurių skaičių būtų galima sulyginti su didžiausių Europos Sąjungos šalių narių dydžiu. Gaila, bet su šia diaspora nėra elgiamasi kaip su kitais Europos gyventojais.

Iš jų yra labai dažnai atimamos fundamentalios demokratinės teisės: teisė balsuoti arba kandidatuoti i Europos rinkimus; teisė tureti dvi ar daugiau pilietybes; teisė I socialines garantijas, jei išeivis gyvena už Europos Sajungos ribu.

ETTW – Europiečiai per Pasauli – buvo įkurta tam, kad iskeltų anksčiau minėtas problemas I viešumą. Ši organizacija – tai tarytum Europos skėtis, sudarytas is nacionaliniu ir tarptautiniu organizaciju, kurios siekia pagerinti Europos išeivių gyvenima, kad ir kur jie bebūtų. Mūsų moto: Kartu dirbdami mes visada laimime!

Šiandien mes dirbame su Europos institucijomis, kurias šviečiame apie išeivių svarbą visuomenei ir tuo pačiu stengiamės įtraukti kitas Europos ir už Europos ribų esančias organizacijas, kurios susiduria su išeivijos problemomis.

Mes užmezgėme ryšius su daugeliu institucijų, tiek Europos Sąjungos ribose, tiek ir už jų, kad galėtumėm atlikti daugiau tyrimų susijusių su emigracijos problemomis.

Mes ypatinga dėmesį skiriame problemoms ir iššukiams su kuriais jauniesiems Europos emigrantams tenka susidurti jų kasdieniniame gyvenime.

Norint padaryti mūsų organizaciją vieninga Europa, mes norime įtraukti į savo veiklą aktyvius dalyvius visose Eurpos šalyse, didelius ir mažus, narius ir ne narius. Mes sveikiname prisijungus ir norinčius dalyvauti visus gyventojus ir organizacijas.

Daugiau informacijos apie ETTW ir kaip patapti nariu ieskokite musu tinklalapyje: www.euromonde.eu

Arba susisiekite su mumis tiesiogiai: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen