About Us – Nederlands

 

Europeanen in de Wereld

Europa is in onze dagen veel meer dan de som van 28  lidstaten van de Europese Unie en van de staten die haar omringen.  Erbij horen  ook die 80 milioen die buiten Europa wonen, over de hele wereld  verspreid,  in orde van grootte gelijk aan de bevolking van de grootste lidstaten van de EU.

Deze buiten Europa wonenden zijn vaak verstoken van  bepaalde demokratische grondrechten: stemrecht of het recht verkozen te worden in Europese verkiezingen; het recht op méér dan een nationaliteit; het recht op een minimum aan bescherming buiten de Europese Unie.

Europeanen in de Wereld, ETTW, is opgezet met het doel hier iets aan te doen. Het is een pan-europese organisatie waarbinnen nationale en andere organisaties samenwerken om het leven  van buiten Europa wonenden te verbeteren waar zij zich ook bevinden. Ons motto is: werk samen dan win je samen!

Momenteel werken wij samen met de Europese instellingen en geven advies  met betrekking tot de politiek die  van belang is voor  de in het buitenland wonenden. Wij onderhouden ook contact met andere Europese en international organisaties die zich met deze materie bezig houden.

Wij volgen op de voet het onderzoek dat zowel binnen als buiten Europa gedaan wordt en doen ons voordeel met de resultaten van dit onderzoek.

Wij leggen de nadruk op de bijzondere uitdagingen die zich voor jongeren voordoen.

Om als organisatie werkelijk paneuropees te kunnen opereren streven we ernaar in elk van de lidstaten van Europese Unie, groot of klein, actieve leden te hebben. We  verwelkomen zowel organisaties als individuele leden.

Voor meer inlichtingen over ETTW en om te weten hoe je lid kunt worden, ga naar onze website: www.euromonde.eu of schrijf naar niels@euromonde.eu

 

Niels Thögersen

President van ETTW