About us – polski

ETTW

Europejczycy na całym świecie

Europa dzisiaj to więcej niż 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów europejskich poza jej granicami. Europa to także 80 milionów europejskich migrantów na całym świecie, co jest porównywalne do populacji największych krajów Unii Europejskiej. Jednak ci emigranci nie są traktowani tak jak inni mieszkańcy Europy.

Są oni często pozbawieni fundamentalnych praw demokratycznych: prawa do głosowania i kandydowania w europejskich wyborach, prawa do posiadania dwóch i więcej narodowości, prawa do odpowiedzialnej ochrony, jeśli żyją poza Unią Europejską.

ETTW – Europejczycy na całym świecie – to organizacja stworzona po to, by rozwiązywać te problemy. To organizacja ogólnoeuropejska parasolowa narodów i innych grup, która pracuje na rzecz poprawienia życia obywateli Europy, gdziekolwiek żyją. Nasze motto: Wspólna praca to wspólne zwycięstwo!

Obecnie współpracujemy z europejskimi instytucjami, by nakierować je na politykę potrzeb europejskich migrantów oraz by mieć kontakt z innymi europejskimi i międzynarodowymi organizacjami, które łączą podobne problemy.

Jesteśmy w bliskim kontakcie z wieloma instytucjami badawczymi w Europie oraz poza nią, po to, by czerpać korzyści intelektualne z prowadzonych przez nich badań na interesujące nas tematy.

Kładziemy nacisk na wyzwania jakie stoją przed młodymi europejskimi emigrantami.

Sprawiliśmy, że nasza oragniazcja jest prawdziwie ogólnoeuropejska. Naszym celem są aktywni członkowie we wszystkich europejskich krajach, dużych i małych, w oraz poza Europą. Serdecznie witamy organizacje oraz jednostki.

Bezpośredni kontakt: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

Prezydent ETTW