About Us – slovenščina

 

 

O nás – slovenčina

ETTW

Európania vo svete

Dnešná Európa je omnoho viac ako len súčet 28 členských štátov Európskej únie a krajín s nimi

susediacich. Zahŕňa tiež európsku diaspóru 80 miliónov krajanov žijúcich po celom svete,

porovnateľnú čo do veľkosti populácie s najväčšími krajinami EÚ. S touto diaspórou, žiaľ, nie je

zaobchádzané rovnakým spôsobom ako u ostatných európskych občanov.

Veľmi často sú im odopreté niektoré základné demokratické práva ak žijú mimo EÚ: právo voliť alebo

kandidovať v európskych voľbách, právo na dve či viac národností alebo právo na primeranú ochranu.

Európania vo svete (ETTW)  vznikla s cieľom riešiť tieto otázky. Je to celoeurópska strešná organizácia

národných a iných združení, pracujúca na zlepšení životných a pracovných podmienok Európanov v

zahraničí, nech žijú kdekoľvek. Naše motto: Spoločná práca je spoločné víťazstvo!

Spolupracujeme s európskymi inštitúciami na opatreniach vhodných pre Európanov v zahraničí.

Zároveň udržiavame úzke kontakty s ďalšími podobne zameranými európskymi a medzinárodnými

organizáciami a výskumnými inštitútmi, ktorých výsledky chceme ďalej využívať.

Kladieme osobitný dôraz na špecifické problémy, s ktorými sa vo svojom živote stretávajú mladí

Európania.

Aby naša organizácia bola skutočne paneurópska, snažíme sa mať aktívnych členov vo všetkých

európskych krajinách, veľkých aj malých, vo vnútri i mimo EÚ. Vítané sú organizácie i jednotlivci.

Viac informácií o ETTW a o tom, ako sa stať členom, nájdete na našej novej stránke:

www.euromonde.eu alebo nás kontaktujte priamo na: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

prezident ETTW