About Us – Norsk

E T T W

Europeans Throughout the World

Europa er i dag mer enn bare summen av de 28 medlemslandene i den Europeiske Unionen og landene de grenser til. Europa inkluderer også 80 millioner expats, som er på størrelse med noen av unionens største medlemsland. Denne gruppen blir derimot ikke behandlet på samme måte som andre Europeiske borgere.

De er ofte unndratt noen av sine grunnleggende rettigheter, nemlig retten til å stemme ved valg eller det å være kandidat til Europeiske valg; retten til å ha to eller flere statsborgerskap; rett til rimelig beskyttelse, hvis de bor utenfor EU.

ETTW – Europeans Throughout the World – har som sin hovedoppgave å adressere disse utfordringene. ETTW er en paneuropeisk paraplyorganisasjon av nasjonale og andre organisasjoner, som jobber for å forbedre livet til europeiske expats, hvor enn de bor.
Vårt motto: Å jobbe sammen er å vinne sammen!

Vi jobber nå med europeiske institusjoner for å gi de råd i saker som er viktige for expats, og har kontakt med andre europeiske og internasjonale organisasjoner som jobber med de samme sakene.

Vi har nær kontakt med flere forskningsinstitusjoner, både i og utenfor Europa, for å dra nytte av deres forskning på temaer relatert til expats.

Vi har særlig oppmerksomhet på de spesielle utfordringene som unge expats møter i sine liv.

For virkelig å gjøre organisasjonen vår paneuropeisk har vi som mål å ha aktive medlemmer i alle Europeiske land, store som små, innenfor og utenfor EU. Vi ønsker velkommen både organisasjoner og individuelle medlemmer.

For mer informasjon om ETTW og hvordan du kan bli medlem, besøk vår nye hjemmeside www.euromonde.eu

Eller kontakt oss direkte: niels@euromonde.eu

Niels Jørgen Thøgersen

President i ETTW