About Us – Svenska

Européer i hela världen

Europa av idag är mycket mer än summan av de 28 medlemsstaterna i Europeiska Unionen och länderna längs dess gränser. Det innefatter också en europeisk diaspora som bor runt hela jordklotet, 80 miljoner expatriats, lika många som bor  i EUs största länder. Denna diaspora behandlas dock inte på samma sätt som andra europeiska medborgare.

De saknar mycket ofta några grundläggande demokratiska rättigheter: rösträtt, möjlighet att kandidera vid europeiska val, rätten att inneha två  eller flera nationaliteter, rätten till rimligt skydd om de bor utanför Europeiska Unionen.

ETTW – Européer i hela Världen – har bildats för att behandla dessa frågor. Det är en paneuropeisk paraplyorganisation med nationella och andra organisationer som arbetar på  att förbättra livet föt europeiska expats var de än bor. Vårt motto lyder: arbeta tillsammans är att vinna tillsammans !

Vi arbetar för närvarande med europeiska institutioner för att ge dem råd rörande politik som är av vikt för expats och har även kontakt med andra europeiska och internationella organisationer som arbetar med samma frågor.

Vi har nära kontakt med många forskningsinstitut både inom och utom Europa för att kunna dra nytta av deras forskning inom områden relaterade till expats.

Vi lägger speciell vikt vid utmaningar som speciellt unga europeiska expats möter i livet.

För att göra vår organisation verkligt paneuropeisk, avser vi att ha aktiva medlemmar i alla europeiska länder, stora eller små, inom eller utom Unionen. Vi välkomnar såväl organisationer som enskilda.

För mer information om ETTW och hur du kan bli medlem se  vår nya website www.euromonde.eu eller kontakta oss direkt på niels@eurmonde.eu

 

Niels Jørgen Thøgersen      President för ETTW